tridral

By tridral

Ar ôl y storm

Ar ôl y storm ~ After the storm

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roeddwn i'n teimlo'n well y prynhawn 'ma. Mae'r effeithiau gwael y brechlyn yn pylu - ac rydw i'n dechrau teimlo'n fwy 'fy hun'.

Aethon ni allan am dro i'r parc ger y gyfnewidfa.  Roedd un o'r coed wedi cwympo i lawr yn y storm ac roedd y cyngor wedi bod allan i dacluso. Roedd y boncyff coeden yn gefndir delfrydol i wneud amlygiad dwbl.

Roedd Nor'dzin yn tynnu ffotograffau hefyd ac mae bob amser yn ddiddorol i'w gweld hi - beth sy'n dal ei llygad, a sut mae hi'n gweithio i dal delwedd. Mae'n fel cael pâr arall o lygaid, pâr arall o ddwylo, golwg arall ar yr hyn sy'n bosibl.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I was feeling better this afternoon. The bad effects of the vaccine are fading - and I'm starting to feel more 'myself'.

We went out for a walk to the park near the exchange. One of the trees had fallen down in the storm and the council had been out to tidy up. The tree trunk provided an ideal backdrop for double exposure.

Nor'dzin also took photographs and it is always interesting to see her - what catches her eye, and how she works to capture an image. It's like having another pair of eyes, another pair of hands, another look at what's possible.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.