Clychau'r gog wedi eu gwisgo mewn gwyn

Clychau'r gog wedi eu gwisgo mewn gwyn ~ Bluebells dressed in white

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ffeindion ni'r amser i neud tipyn bach o waith yn yr ardd heddiw. Yn bennaf roedden ni rhoi planhigion o flaen y tŷ i mewn cynwysyddion newydd.  Rydyn ni'n meddwl ei bod nhw'n edrych yn bert iawn. Roeddwn i wedi meddwl yn aml fod yr ardd gefn i chi'ch hun, ond yr ardd ffrynt yn i'ch cymdogion. Mae ein gardd ffrynt wedi bod maes parcio am flynyddoedd, nawr mae'n fwy fel arddangosfa flodau. Rydyn ni'n gobeithio bod ein cymdogion yn hoffi'r newid.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We found the time to do a bit of work in the garden today. We mainly put plants in the front of the house into new containers. We think they look very pretty. I have often thought that the back garden was for you, but the front garden was for your neighbours. Our front garden has been a car park for years, now it's more like a flower display. We hope our neighbours like the change.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.