Dal yn y glaw

Dal yn y glaw ~ Caught in the rain

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd diwrnod oer a gwlyb heddiw, ond roedd rhaid i mi fynd i'r pentref i wneud topyn bach o siopa. Roeddwn i'n dal yn y glaw - mae'n digwydd weithiau - ond roedd rhaid i mi stopio pan welais i'r ddeilen fach yn sbecian dros y ffens. Roedd yn edrych yn eithaf doniol.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Today was a cold and wet day, but I had to go to the village to do a little shopping. I was caught in the rain - it happens sometimes - but I had to stop when I saw the little leaf peeping over the fence. It looked quite comical.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.