tridral

By tridral

Fforwyr yn y jyngl

Fforwyr yn y jyngl ~ Explorers in the jungle

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd e'n dda iawn i weld Richard, Steph a'r plant ar dŷ ni eto. Roedd y tywydd yn braf - rhy boeth i fi - ac roedden ni'n gallu treulio oriau yn yr ardd yn sgwrsio ac yn chwarae. Gwnaeth y plant yn mwynhau'r ardd ac enwedig y pyllau gyda'u rhaeadrau. Roedd e'n neis iawn i fod yn gallu rhannu'r lle hwn gyda nhw am y prynhawn.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

It was really good to see Richard, Steph and the kids at our house again. The weather was nice - too hot for me - and we were able to spend hours in the garden chatting and playing. The children enjoyed the garden and especially the ponds with their waterfalls. It was really nice to be able to share this place with them for the afternoon.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.