tridral

By tridral

Mae popeth yn yr ardd yn brydferth

Mae popeth yn yr ardd yn brydferth ~ Everything in the garden is beautiful

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Eleni mae popeth yn yr ardd wedi tyfu yn gyflym, yn dal, ac yn wyllt... Rydw i wedi bod yn mwynhau'r mwynhau bywiogrwydd y cyfan. Ac hyd yn oed ar ddiwedd eu tymor mae'r blodau'n dal yn brydferth.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

This year everything in the garden has grown fast, tall, and wild... I've been enjoying the liveliness of it all. And even at the end of their season the flowers are still beautiful

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.