tridral

By tridral

Rhywle yn y fforest

Rhywle yn y fforest ~ Somewhere in the forest

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Aethon ni am dro heddiw, i fyny'r Wenallt, trwy Fforest Ganol ac i lawr trwy Fforest Fawr i Gaffi'r Fforest a yna i Dongwynlais - gyda bws ar bob pen i'r daith. Roedd hyfryd i fod o dan y coed ac yn gwerthfawrogi’r brydferthwch o'r byd naturiol. Rydyn ni'n meddwl credwn mai hwn fydd ein gwyliau eleni. Mae Dinbych-y-pysgod yn rhy orlawn ac yn ddrud nawr. Efallai y byddan ni'n mynd yna yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Am nawr byddan ni'n mwynhau i fynd i leoedd diddorol ar y bws ac yn cysgu yn ein gwelyau ein hunain ar ddiwedd y dydd.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We went for a walk today, up Wenallt, through Middle Forest and down through Fforest Fawr to Forest Cafe and then to Tongwynlais - with a bus at each end of the walk. It was lovely to be under the trees and appreciate the beauty of the natural world. We think we think this will be our holiday this year. Tenby is too crowded and expensive now. We might go there later in the year. For now we will enjoy going to interesting places by bus and sleeping in our own beds at the end of the day.
————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.