tridral

By tridral

Cadw'n cŵl

Cadw'n cŵl  ~ Keeping cool

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ymwelon ni â Richard, Steph a theulu heddiw. Seiclon ni gyda threlar oherwydd roeddwn i eisiau rhoi morthwyl mawr sbâr i Richard a Steph ac yn casglu'r golchwr pwysau. Roedd y tywydd yn boeth. Roedd y plant yn chwarae yn y pwll yn yr ardd a eisteddon ni o dan yr ambarél haul. Yn y pen draw roedd e'n rhy boeth i bawb ac roedd rhaid i ni fynd dan do. Darllenon ni i'r plant tan roedd e'n amser i archebu pitsa. Yr amser hwn prynon ni pitsa o Scaramantica, bwyty newydd dim ond pum munud o gerdded i ffwrdd. Roedd y pitsas yn dda iawn. Yna roedd amser i fynd adre. Roedd e'n dda i fod ar ein beiciau oherwydd roedd yr awel yn ein cadw ni'n cŵl.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We visited Richard, Steph and family today. We cycled with a trailer because I wanted to give Richard and Steph a spare big hammer and collect the pressure washer. The weather was hot. The children were playing in the pool in the garden and we sat under the sun umbrella. Eventually it was too hot for everyone and we had to go indoors. We read to the children until it was time to order a pizza. This time we bought a pizza from Scaramantica, a new restaurant just five minutes walk away. The pizza was very good. Then it was time to go home. It was good to be on our bikes because the breeze kept us cool.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.