tridral

By tridral

Llyfr sticeri

Llyfr sticeri ~ Sticker book

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ymwelon ni â Richard a Steph y prynhawn 'ma. Aethon ni ar ein beiciau. Er cafodd y glaw ei rhagwelwyd, daeth e ddim, felly roedden ni'n ffodus. Mae Richard a Steph yn gwneud cynnydd yn eu gardd nhw. Maen nhw'n chwynnu a glanhau'r patio ac mae'n dechrau edrych yn dda. Treuliais i awr yn chwarae gyda Zoe a Sam a'u llyfr sticeri. Roedden nhw'n mwynhau’r rhoi'r sticeri yn lleoedd anghywir - fel fan hufen iâ yn y môr. Roedden nhw'n chwerthin ar y gwiriondeb.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We visited Richard and Steph this afternoon. We went on our bikes. Although the rain was forecast, it didn't come, so we were lucky. Richard and Steph are making progress in their garden. They are weeding and cleaning the patio and it is starting to look good. I spent an hour playing with Zoe and Sam and their sticker book. They enjoyed putting the stickers in the wrong places - like an ice cream van in the sea. They laughed at the silliness.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.