tridral

By tridral

Amser i arogli'r blodau

Amser i arogli'r blodau

Amser i arogli'r blodau ~ Time to smell the flowers

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Dim ond ymweliad byr i Richard a Steph heddiw i drafod am ymuno beic Sam i un o'r beiciau ni. Dydyn ni ddim yn si┼Ár os mae ein dyfais newydd yn ddigon da. Gawn ni weld yfory. Serch hynny roedd digon o amser i Sam i ddangos y blodau yn yr ardd i ni.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Just a short visit to Richard and Steph today to discuss joining Sam's bike to one of our bikes. We're not sure if our new device is good enough. We'll see tomorrow. However there was plenty of time for Sam to show us the flowers in the garden.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.