tridral

By tridral

Iechyd da

Iechyd da  ~ Good health

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Doedd Sam ddim yn ddigon dda i ymweld â ni heddiw. Roedden ni'n edrych ymlaen at weld e eto, ond, wrth gwrs, roedden ni'n gallu llenwi'r amser ychwanegol. Cafodd Nor'dzin yn barod apwyntiad gyda'r deintydd, a tra roedd hi yna es i allan i'r siopau.  Roedd rhaid i mi brynu llysiau yn bennaf, oherwydd roedd Glyn, y dyn sy’n dosbarthu ein llysiau, i ffwrdd ar ei gwyliau. Ces i drelar drwm yn llawn o lysiau. Dych chi'n gallu gwerthfawrogi’r gwasanaeth dosbarthu pan mae rhaid i chi gario'r llysiau eich hunain. Wrth gwrs es i i fy hoff siop, 'Iechyd Da', i brynu cwpl o bethau. Mae'n ased i'r pentref   Pan gyrhaeddais i adre roedd Nor'dzin yn ffitio sedd plant ar ei beic. Rhywbeth i Sam reidio arno y tro nesaf mae'n ddigon da i ymweld â ni.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Sam wasn't well enough to visit us today. We were looking forward to seeing him again, but, of course, we were able to fill in the extra time. Nor'dzin already had an appointment with the dentist, and while she was there I went out to the shops. I had to buy vegetables mainly, because Glyn, the man who delivers our vegetables, was away on holiday. I had a heavy trailer full of vegetables. You can appreciate the delivery service when you have to carry the vegetables yourself. Of course I went to my favorite shop, 'Iechyd Da', to buy a couple of things. It's an asset to the village When I got home Nor'dzin was fitting a child's seat on her bike. Something for Sam to ride on next time he's well enough to visit us.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.