tridral

By tridral

Nid y diwrnod y gwnaethon ni gynllunio

Nid y diwrnod y gwnaethon ni gynllunio ~ Not the day we planned

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydyn ni'n treulio llawer o amser adre ac roedden ni'n meddwl y basai fe'n dda i gael diwrnod mas o dro i dro. Rydyn ni'n cynllunio i fynd allan unwaith yr wythnos tra mae'r tywydd yn dda.

Yn gyntaf, roedden ni'n gobeithio i dal y trên i Ferthyr ac yn seiclo adre - ond doedd dim lle i feiciau ar y trên. Yna roedden ni'n meddwl am gerdded y 'Rigdeway' ger Cefn Onn, ond collon ni'r bws (neu diflannodd y bws).

Felly heddiw ffeindion ni ein hunain yn y dre ac aethon ni i ychydig o siopau - yn enwedig y siop feiolin i brynu Rosin. Yna cerddon ni adre ger yr afon.

Roedden ni wedi dod â phicnic gyda ni, felly ffeindion ni lle neis ger yr afon i stopio am awr. Yn y diwedd roedden ni wedi cerdded yn fwy na 10 cilometr.

Roedd e'n ddiwrnod da, ond y tro nesa rydyn ni'n gobeithio dal y bws, neu drên ac yn mynd allan o'r dre i'r cefn gwlad.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We spend a lot of time at home and thought it would be good to have a day out from time to time. We plan to go out once a week while the weather is good.

First, we were hoping to catch the train to Merthyr and cycle home - but there was no room for bikes on the train. Then we thought of walking the 'Rigdeway' near Cefn Onn, but we missed the bus (or the bus disappeared).

So today we found ourselves in town and went to a few shops - especially the violin shop to buy Rosin. Then we walked home by the river.

We had brought a picnic with us, so we found a nice place by the river to stop for an hour. Eventually we walked more than 10 kilometers.

It was a good day, but next time we hope to catch the bus, or train and head out of town into the countryside.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.