tridral

By tridral

Mae pawb yn hoffi cacen

Mae pawb yn hoffi cacen ~ Everyone likes cake

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae pen-blwydd Daniel yr wythnos nesa, felly aethon ni i dreulio'r prynhawn a'r noswaith gyda Steph, Richard a'r plant. Roedden ni'n rheded tipyn bach o hwyr, felly aethon ni mewn tacsi - roedd yn teimlo ychydig yn bosh. Roedd Nor'dzin wedi gwneud cacen siocled a chawson ni fe fel byrbryd prynhawn. Mae pawb yn hoffi cacen. Chwaraeon ni gemau gyda'r plant tan roedd e'n amser archebu pryd o'r tecawê Tsieineaidd.  Ar ôl roedd y plant wedi mynd i'r gwely, arhoson ni eithaf hwyr yn siarad, cyn galw tacsi arall i fynd â ni adref.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Daniel's birthday is next week, so we spent the afternoon and evening with Steph, Richard and the children. We were running a bit late, so we took a taxi - it felt a bit posh. Nor'dzin had made a chocolate cake and we had it as an afternoon snack. Everyone likes cake. We played games with the children until it was time to order a meal from the Chinese takeaway. After the children had gone to bed, we stayed quite late talking, before calling another taxi to take us home.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.