tridral

By tridral

Diwrnod heulog yn y pentref

Diwrnod heulog yn y pentref ~ A sunny day in the village

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd hi'n heulog heddiw ac eithaf twym - mae'n debyg bod yna ychydig bach o haf ar ôl. Aethon ni i'r pentref am bryd ac yn gwneud ychydig o siopa. Rhywsut mae'n teimlo fel rydyn ni'n ar ein gwyliau.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

It was sunny today and quite warm - it seems as if there's a little summer left. We went to the village for a meal and did some shopping. Somehow it feels like we're on holiday.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.