tridral

By tridral

Nadoligaidd

Nadoligaidd ~ Festive

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Aethon ni i'r dre ar y bws y bore 'ma, ac yna cerdded yn fwy na phum cilometr o gwmpas y siopau. Roedd hi'n llawer o hwyl - ond blinedig. Gwnaethon ni prynu ychydig o bethau, a wnaethon ni  fwynhau'r awyrgylch a phryd o fwyd yn John Lewis, hefyd. Rydyn ni'n meddwl ein bod ni wedi cwblhau'r rhan fwyaf o'n siopa Nadolig, ond byddwn yn edrych am ychydig o bethau arbennig rhwng nawr a Nadolig.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We went to town by bus this morning, then walked more than five kilometres around the shops. It was a lot of fun - but tiring. We bought a few things, and enjoyed the atmosphere and a meal at John Lewis, too. We think we've completed most of our Christmas shopping, but we'll be looking for a few special things between now and Christmas.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.