tridral

By tridral

Blwyddyn Newydd Dda

Blwyddyn Newydd Dda ~ Happy New Year

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Diwedd yr hen flwyddyn a dechrau'r newydd - rydw i'n dymuno blwyddyn newydd dda i bawb a phopeth, ym mhobman

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

The end of the old year and the beginning of the new - I wish a happy new year to everyone and everything, everywhere

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.