Gwylio

Gwylio ~ Watching

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ar ôl gwella ar ôl ymweliad Sam roeddwn ni'n dechrau gweithio eto. Rydyn ni i wedi mynd yn ôl i nenfwd Dan. Mae rhaid i ni roi'r rhwystr anwedd i fyny i atal anwedd. Rydyn ni'n meddwl bydd e'n cymryd llawer o amser i gwblhau'r gwaith.

Yn y cyfamser, cyrhaeddodd y teledu newydd a gwnaethon ni treulio oriau ei roi ar waith, plygio pethau i mewn, ac archwilio'r hyn y gall ei wneud. Ein hoff beth ar hyn o bryd yw'r oriel luniau yn dangos cyfres o baentiadau  - mae'r mae'r ansawdd yn rhagorol.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

After recovering from Sam's visit we were starting to work again. We've gone back to Dan's ceiling. We have to put up the vapor barrier to stop condensation. We think it will take a long time to complete the work.

Meanwhile, the new TV arrived and we spent hours setting it up, plugging it in, and exploring what it can do. Our favourite thing at the moment is the picture gallery showing a series of paintings - the quality is outstanding.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.