tridral

By tridral

Ysblander wedi rhewi

Ysblander wedi rhewi ~ Frozen splendour

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Cerddais i at y clinig y bore 'ma. (Doedd e ddim un rhywbeth difrifol, dim ond rhoi samplau i'w profi). Roedd y tywydd yn oer iawn ond popeth yn edrych, ac yn teimlo, ysblennydd.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I walked to the clinic this morning. (It wasn't anything serious, just giving samples for testing). The weather was very cold but everything looked, and felt, spectacular.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.