tridral

By tridral

Nenfwd

Nenfwd ~ Ceiling

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae chwe adran yn nenfwd Daniel, ac rydyn ni wedi cwblhau dau ohonyn nhw. Mae'n waith araf ar hyn o bryd. Mae rhaid i ni fesur a thorri'r byrddau, ac yn ymgodymu â rhwystr anwedd. Mae system gyda ni nawr ac rydyn ni'n meddwl rydyn ni’n gwybod beth rydyn ni'n gwneud... ond mae ffordd hir i ni fynd eto.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

There are six sections in Daniel's ceiling, and we have completed two of them. It's slow work at the moment. We have to measure and cut the boards, and wrestle with a vapour barrier. We have a system now and we think we know what we're doing ... but we still have a long way to go.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.