tridral

By tridral

Yn bendant fel y Gwanwyn

Yn bendant fel y Gwanwyn ~ Definitely like Spring

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Cerddais i i'r pentref y prynhawn 'ma. Roedd y tywydd yn bendant fel y Gwanwyn. Gwelais i hyd yn oed pili-pala yn y llwyni ger ein tŷ. Rydw i wedi bod yn darllen rhybuddion am beidio ag ysgubo dail sydd wedi cwympo - eto. Mae'n debyg bod gwenyn a phili-pala yn cysgu gaeafgysgu yno, ac mae'n gorau aros tan y tymheredd yn fwy na 10℃ yn gyson - yn rhoi cyfle i'r pryfed i ddeffro. Mae'n rheswm gwych i adael pethau gan eu bod ychydig yn hirach.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I walked to the village this afternoon. The weather was definitely like Spring. I even saw a butterfly in the bushes near our house. I've been reading warnings about not sweeping fallen leaves - yet. Bees and butterflies probably hibernate there, and it is best to wait until temperatures regularly exceed 10 ℃ - giving the insects a chance to wake up. It's a great reason to leave things as they are a bit longer.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.