Ynys llonyddwch

Ynys llonyddwch ~ Island of tranquility

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd diwrnod tawel heddiw. Roedd tipyn bach o waith paratoad i wneud ond roedd llawer o amser i gerdded o gwmpas y tir ac yn archwilio'r newidiadau wedi gwneud gan bobol a gan y tywydd ers cerddais i'r tir yr amser olaf. Nawr mae pwll bach gyda ni, gyda’r ynys yn ei chanol. Roedd e wedi bod gwastad yna, ond roedd llawer o waith wedi gwneud  i'w ddatguddio. Gwnaeth e atgoffa i mi o leoedd pererindod fel y llyn yn Tso Pema yn India. Rydw i'n meddwl bydd ymwelwyr i Drala Jong yn mwynhau cerdded o amgylch ein pwll bach nei sefyll yna mewn llonyddwch.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Today was a quiet day. There was a bit of preparation work to do but a lot of time to walk around the land and explore the changes made by people and by the weather since I last walked the land. Now we have a small pond, with the island at the center. It had always been there, but much work had been done to uncover it. It reminded me of places of pilgrimage like the lake at Tso Pema in India. I think visitors to Drala Jong will enjoy walking around our small pool or just sitting there in stillness.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.