Ar ddiwedd yr hen flwyddyn

Ar ddiwedd yr hen flwyddyn ~ At the end of the old year

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Ar ddiwedd yr hen flwyddyn mewn gwledydd Bwdist yn yr Himalayas mae’n draddodiadol i gael dawns allfwriad i oresgyn negyddiaeth yr hen flwyddyn. Rydyn ni'n dechrau eto yn y flwyddyn newydd - heb unrhyw negyddiaeth.

Roedd ein dawns eleni yn ddawns bradlofruddiad, lle rydym yn bradlofruddio agweddau ohonon ein hunain y byddai'n well gennym beidio â pharhau. Mae'n eithaf pendant.

Rydyn ni wedi ymarfer llawer yn ystod y dydd, cyn y perfformiad go iawn gyda'r nos. Ar ôl y perfformiad dwedodd pobl eu bod yn gwerthfawrogi'r ddawns yn fawr

Rydyn ni'n dymuno flwyddyn newydd dda i bawb - Blwyddyn y Teigr Dŵr.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

At the end of the old year in Buddhist countries in the Himalayas it is traditional to have an exorcism dance to overcome the negativity of the old year. We start again in the new year - with no negativity.

Our dance this year was an assassination dance, in which we assasinate aspects of ourselves that we would rather not continue. It's pretty definite.

We practiced a lot during the day, before the actual evening performance. After the performance people said that they really appreciated the dance

We wish everyone a Happy New Year - The Year of the Water Tiger.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.