tridral

By tridral

Pen-blwydd hapus (am yfory)

Pen-blwydd hapus (am yfory) ~ Happy birthday (for tomorrow)

“One advantage of photography is that it's visual and can transcend language.”
—Lisa Kristine

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Heddiw gwnaethon ni ddathlu pen-blwydd Nor'dzin gyda'r teulu. (Ei phen-blwydd hi go iawn yw' yfory, ond roedd heddiw’r y gorau i ni i gyd). Roedd ddiwrnod yn llawn o hwyl a thywydd da. Cawson ni picnic yn yr ardd gyda phitsa a chacen. Chwaraeodd y plant yn yr ardd. Maen nhw'n hoffi archwilio - yn arbennig Sam sy'n hoffi chwarae o gwmpas y pwll. Mwynheuon ni gyd ddiwrnod bendigedig.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Today we celebrated Nor'dzin's birthday with the family. (It's her actual birthday tomorrow, but today was the best for us all). It was a day full of fun and good weather. We had a picnic in the garden with a pizza and cake. The children played in the garden. They like to explore - especially Sam who likes to play around the pond. We all enjoyed a wonderful day.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.