Yr Enciliad

Yr Enciliad ~ The retreat

Photography is a language more universal than words.”
—Minor White

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydw i wedi dechrau rhedeg yn rheolaidd - eto, ac rydw i'n ceisio ymestyn fy ystod - eto. Heddiw cyrhaeddais i ar ‘Yr Enciliad’ ar Y Daith Taf ger Tongwynlais. Roedd tua chwe chilometr a hanner o ble rydw i'n byw. Rydw i'n gobeithio, cyn diwedd i flwyddyn, i fod yn gallu rhedeg i Gastell Coch, fel roeddwn i'n gwneud ym 2020. Ond heddiw yr oedd hyn yn ddigon pell. Felly rhedais i'n ôl adre a - yn gyd-ddigwyddiadol - wedi treulio rhai o oriau mewn enciliad myfyrio.

 
————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

I've started running regularly - again, and I'm trying to extend my range - again. Today I reached 'The Retreat' on the Taff Trail near Tongwynlais. It was about six and a half kilometres from where I live. I hope, before the end of a year, to be able to run to Castell Coch, as I did in 2020. But today this was far enough. So I ran back home and - coincidentally - spent some hours in a meditation retreat.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.