tridral

By tridral

Madarch hudolus

Madarch hudolus ~ Magical mushrooms

“Photography is a magical kind of art that allows people to preserve time and moments, and to describe the world the way they see it.”
—Sahara Sanders

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd diwrnod rhyfedd heddiw pan popeth roedden ni'n disgwyl ei wneud wedi cael ymyrraeth gan rywbeth arall. Weithiau mae rhaid i chi ddelio gyda'r diwrnod fel mae'n digwydd.

Ar y ffordd adre o daith annisgwyl i'r pentref roeddwn i'n lwcus i weld y madarch hudolus hyn oedd wedi popio allan o'r ddaear. Pethau dirgel, madarch. Beth rydyn ni'n gweld yw dim ond rhan fach o'r hyn sy'n digwydd, yn anweledig, o dan y ddaear.

Mae rhai o ddiwrnodau yn teimlo fel 'na hefyd.

 
————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Today was a strange day when everything we expected to do was interrupted by something else. Sometimes you just have to deal with the day as it happens.

On the way home from an unexpected trip to the village I was lucky to see these magical mushrooms that had popped out of the ground. Mysterious things, mushrooms. What we see is only a small part of what's going on, invisible, underground.

Some days feel like that too.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Comments
Sign in or get an account to comment.