tridral

By tridral

Safbwynt

Safbwynt ~ Point of view

“There are always two people in every picture: the photographer and the viewer.”
― Ansel Adams

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Gwnaethon ni dreulio mwy o amser ar y tir. Gweithion ni yn yr ardd gegin yn clirio'r lle i dyfu ffrwythau a llysiau yn hwyrach yn y flwyddyn. Er maen nhw'n rhad i'w brynu, tyfu ein llysiau ein hun yn golygu llai o deithiau allan i'r siopau ac wrth gwrs maen nhw'n gyfleus a flasus hefyd.

Es i am dro i lawr un o'r llwybrau i fwynhau'r golygfeydd.  Mae fy hoff lwybr ar hyn o bryd yw'r llwybr es i gerdded yn gyntaf tra gwnaethon ni ymweld â'r lle cyn i ni i'w brynu. Mae golygfa hyfryd dros Landysul (ac yn anffodus yr A486). Mae'n arbennig i fi oherwydd bod yn atgoffa i fi'r antur o ffeindio lle i wneud gartre am y llinach.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We spent more time on the land. We worked in the kitchen garden clearing the space to grow fruit and vegetables later in the year. Although they are cheap to buy, growing our own vegetables means fewer trips out to the shops and of course they are convenient and tasty too.

I went for a walk down one of the paths to enjoy the scenery. My favorite path at the moment is the path I walked first while we visited the place before we bought it. There is a lovely view over Llandysul (and unfortunately the A486). It is special to me because it reminds me of the adventure of finding a place to make a home for the lineage.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Disgrifiad (Cymraeg): Golygfa o Drala Jong
Description (English): View from Drala Jong

Comments
Sign in or get an account to comment.