tridral

By tridral

Potel mewn potel

Potel mewn potel ~ Bottle in a bottle

“When words become unclear, I shall focus with photographs. When images become inadequate, I shall be content with silence.”
― Ansel Adams

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Gwnaeth ffrindiau rhoi i ni potel gwirod gellyg o'r Ffindir. Rydw i'n rhyfeddu gyda'r gellygen gwydr bach yn y botel. Mae'n gwneud y botel rhywbeth diddorol hyd yn oed ar ôl mae'r alcohol wedi dod i ben.

Mae'r alcohol yn 'Smakbyns Päråla' ac mae'n dod o Åland yn y Ffindir. Hoffwn weld sut maen nhw'n gwneud y poteli.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Friends gave us a bottle of Finnish pear liqueur. I'm fascinated with the little glass pear in the bottle. It makes the bottle something interesting even after the alcohol has come to an end.

The alcohol is 'Smakbyns Päråla' and it comes from Åland in Finland. I would like to see how they make the bottles.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Disgrifiad (Cymraeg): Gellygen gwydr bach mewn potel.
Description (English): A little glass pear in a botel.

Comments
Sign in or get an account to comment.