tridral

By tridral

Ar ôl y gwynt a glaw

Ar ôl y gwynt a glaw ~ After the wind and rain

“Quantum mechanics describes nature as absurd from the point of view of common sense. And yet it fully agrees with experiment. So I hope you can accept nature as She is - absurd.”
― Richard P. Feynman

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roedd diwrnod stormus heddiw ac mae'r Magnolias wedi bod yn ddioddef yn y gwynt a glaw. Maen nhw'n fregus yn dywydd da felly mae'r tywydd garw yn cael cryn effaith arnyn nhw.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

It was a stormy day today and the Magnolias have been suffering in the wind and rain. They are fragile in good weather so the bad weather has quite an effect on them.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Disgrifiad (Cymraeg): Magnolia wedi'i ddifrodi gan y gwynt
Description (English): Magnolia damaged by the wind

Comments
Sign in or get an account to comment.