Two minutes' silence

Bob blwyddyn dyn ni'n cofio diwedd y rhyfel byd cyntaf. Dyn ni'n sefyll mewn dau funud o ddistawrwydd. Dyn ni angen treulio mwy o amser mewn distawrwydd i ffeindio ffordd i wneud heddwch yn realiti.

Calon wrth Galon, A oes Heddwch? (Heart to Heart, Is there Peace?)
― Archdruid, Gorsedd y Beirdd

Every year we remember the end of the first world war. We stand in two minutes' silence. We need to spend more time in silence to find a way to make peace a reality.

All of humanity's problems stem from man's inability to sit quietly in a room alone.
― Blaise Pascal

Comments
Sign in or get an account to comment.