Gabalfa Lodge looking festive

Mae'r tŷ yn y coed yn edrych yn eitha llawen. Y tŷ, 'Gabalfa Lodge', oedd y porthdy ar gyfer Parc Bute. Mae'n neis iawn i'w weld e gyda goleuadau.

The house in the woods looks quite festive. The house, 'Gabalfa Lodge' was the park keeper's lodge for Bute Park. It is very nice to se it with lights.

Comments
Sign in or get an account to comment.