Colours of the Night

Dw i'n hoffi lliwiau'r golau ceir ar y strydoedd gwlyb yn y nos. Ro'n ni wedi cael cyfarfod gwych yn y noswaith. Roedd e'n 'Panel Llais y Dysgwyr' lle ro'n ni'n gallu dweud pethau dyn ni'n hoffi am y dosbarthiadau Cymraeg - a phethau do'n ni ddim yn hoffi. Roedd e'n dda i glywed fy nghyd-ddysgwyr yn siarad - yn Saesneg ac yn Gymraeg. Yna roedd rhaid i mi seiclo adre - a mwynhau'r goleuadau ar y stryd.

I like the colours of car lights on the wet streets at night. We had a great meeting in the evening. It was the 'Learner Voice' Panel' where we were able to say things we liked about the Welsh classes - and things we did not like. It was good to hear my fellow learners speak - in both English and Welsh. Then I had to cycle home - and enjoy the lights on the street.

~~~
Old photographs (lots!): Tenby Horse, Tenby View, Charlie and Selena, Dee - posing, Intelligent Horse, Decorative Detail, Old Corridors, Golden skull with silver flames, Briwnant Herd, Visiting Grandma, Briwnant View, Nor'dzin at 146, Rowlestone Court Cattle, Nor'dzin Decorating 146, Richard at IKEA, Tree by the Cyclepath, Cardiff University Trees, Gabalfa Lodge, Briwnant and Buckets, Wild Garlic, Grandma at Saint Ffagans, Webcam,Nor'dzin, Paul and Dee, Richard, The Little Bridge at Bute Park, In the Wenallt, Wyndham Tree

Comments
Sign in or get an account to comment.