Growing everywhere

Ro'n i'n braidd yn drist a hapus iawn heddiw. Ro'n i'n drist achos collais i'r Lansiad Cynllun Iaith Gymraeg yn y Brifysgol. Ar law arall, dw i'n hapus ein bod ni'n cyhoeddi'r cynllun. Dw i'n edrych ymlaen at weld yr iaith yn tyfu ar draws y Brifysgol.

I was rather sad and very happy today. I was sorry because I missed the launch of the University's Welsh Language Scheme. On the other hand, I'm happy that we're publishing the plan. I'm looking forward to seeing the language grow across the University.

Comments
Sign in or get an account to comment.