Happy 40th Birthday - Blackweir Bridge

Cafodd Pont Blackweir ei hadeiladu yn 1974 - deugain mlynedd yn ôl - gan UWIST (Athrofa Gwyddoniaeth a Thechnoleg Prifysgol Cymru) i ymuno Blackweir a Pontcanna. Mae'r plac (ar un o'r pyst) yn dweud 'adeiladwyd y bont hon gan UWIST Caerdydd ac agorwyd ym 1974'

Blackweir Bridge was built in 1974 - forty years ago - by UWIST (University of Wales Institute of Science and Technology) to join Blackweir and Pontcanna. The plaque (on one of the uprights) says 'This bridge was erected by UWIST Cardiff and opened in 1974'

Comments
Sign in or get an account to comment.