Love-in-a-mist

Roedd e'n ddiwrnod poeth heddiw. Aethon ni i'r pentref yn y bore, ond yng nghanol dydd roedd rhaid i ni dal dan do. Aethon ni allan yn hwyrach i roi pren yn y storfa bren. Mae'r blodau gwyllt yn tyfu yn dda. Mae'r Nigella Damascena yn bert iawn - ac yn rhyfedd hefyd.

It was a hot day today. We went to the village in the morning, but in the middle of the day we had to stay indoors. We went out later to put wood in the wood store and weed the garden. The wild flowers are growing well. The Nigella damascena is very pretty - and strange too.

Comments
Sign in or get an account to comment.