Mildly Manic

Dw i wedi bod tipyn bach brysur yn y gwaith. Heddiw roedd hi'n teimlo fel dylwn i yn tri lle ar un pryd. Dw i'n edrych ymlaen at ddiwrnod tawelach yfory, efallai. [Llun: Pont Blackweir]

I've been a bit busy at work. Today it felt like I should be three places at once. I'm looking forward to a quieter day tomorrow, maybe. [Picture: Blackweir Bridge]

Comments
Sign in or get an account to comment.