Cardiff University - Unwrapped

Roedd y tywydd heddiw yn braf. Es i allan i fwynhau'r haul pan roedd e'n disgleirio. Tynnais i 'Photosphere' (Panorama yn tri dimensiwn), mae'n edrych yn eitha diddorol pan mae'n fflat.

The weather today was nice. I went out to enjoy the sun when it was shining. I took a 'Photosphere' (Panorama in three dimensions), it looks quite interesting when it is flat.

Comments
Sign in or get an account to comment.