Viriamu Jones Gallery, Cardiff University

Os dych chi eisiau ymweld ag y Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd, dych chi'n gallu edrych o gwmpas y photosphere Oriel Viriamu Jones. Dw i'n hoffi'r hen pensaerniaeth - ac mae'n edrych yn ddiddorol pan mae'n fflat.

If you would like to visit the Main Building, Cardiff University, you can look around the Viriamu Jones Gallery photosphere. I like the old architecture - and it looks interesting when it is flat.

Comments
Sign in or get an account to comment.