Always a cheerful thought

Mae IKEA yn atgoffa i ni ein bod ni'n gallu dianc o batrymau meddwl annefnyddiol... Yn y cyfamser, treulion ni'r diwrnod rhwng Pontypridd a Chaerdydd ac yn helpu ein mab gyda dodrefn 'pecyn fflat'.


IKEA remind us that we can escape from unhelpful thought patterns ... In the meantime, we spent the day between Pontypridd and Cardiff helping our son with 'flat pack'.furniture

Comments
Sign in or get an account to comment.