Any weather you like

Roedd llawer o dywydd gwahanol heddiw - mae tipyn bach o bopeth.  Allet ti byth yn gwybod os roedd hi'n mynd i fwrw glaw neu ddisgleirio - neu fwrw cenllysg. Mae'r brifysgol yn edrych yn dda, yn adlewyrchu mewn pwll.

There was a lot o different weather today - a little of everything. You could never know if it was going to rain or shine - or hail. The university looks good, reflected in a puddle.

Comments
Sign in or get an account to comment.