Hospital visit

Roedd cyfarfod gyda fi yn Ysbyty'r Brifysgol.  Doedd e ddim rhywbeth meddygol - es i yna i drafod am brosesau ariannol yn y Brifysgol. Mae'n dda i gael siawns i seiclo o gwmpas y campws.


I had a meeting at the  University Hospital. It was not something medical - I went there to talk about the financial processes of the University. It is good to get the chance to cycle around the campus.

Comments
Sign in or get an account to comment.