Scots pine flowers

Mae mis Mehefin wedi dod, gyda llawer o law.  Mae'n teimlo mwy fel y gaeaf na'r haf. Dyma flodyn pinwydd yr Alban sy'n tyfu tu ôl i'r amgueddfa. Y llynedd galwais i'r blodau 'Rice Krispies'.

June has come, with lots of rain. It feels more like winter than summer. Here is a flower of a Scots pine that grows behind the museum. Last year I called the flowers 'Rice Krispies'.

Comments
Sign in or get an account to comment.