Rain reflection

Cafodd y glaw ei gasglu yn caead y twb poeth, yn adlewyrchu'r awyr glirio uwchben. Roedd hi’n ddiwrnod hamddenol - doedd dim llawer o waith, dim ond siopa ac yn ymlacio yn y twb poeth.

The rain collected in the hot tub lid, reflecting the clearing sky above. It was a relaxing day - there was not much work, just shopping and relaxing in the hot tub.

Comments
Sign in or get an account to comment.