Clogyn

Clogyn ~ Cloak

Roedd diwrnod gwlyb yng Nghaerdydd, eithaf gwahanol i ddoe.  Dydy e ddim yn teimlo fel mis Mehefin.  Yn y noswaith roedd rhaid i ni ddefnyddio'r tân trydan achos ro'n ni'n mor oer.

It was a wet day in Cardiff, quite different from yesterday. It doesn't feel like June. In the evening we had to use the electric fire because we were so cold.

Comments
Sign in or get an account to comment.