Aciwbigo

Heddiw es i i Fryste i gael triniaeth aciwbigo o fy ffrind Lékyi. Mae Lékyi wedi bod yn aciwbigydd am lawer o flynyddoedd, mae llawer o brofiad gyda hi. Mae problem gyda fi gyda fy mrest a fy anadlu.  Dw i'n gobeithio bod Lékyi yn gallu helpu. Treuliais i awr gorwedd i lawr, weithiau gyda nodwyddau yn fy mreichiau ac yn fy nghoesau. Roedd e'n eithaf hamddenol. Dw i'n aros nawr i weld beth sy'n digwydd nesa.

Today I went to Bristol to have acupuncture treatment from my friend Lékyi. Lékyi has been an acupuncturist many years, she has a lot of experience. I have a problem with my chest and my breathing. I hope that Lékyi can help. I spent an hour lying down, sometimes with needles in my arms and my legs. It was quite relaxing. I'm waiting now to see what happens next.

Comments
Sign in or get an account to comment.