O gwmpas y llyn

Roedd diwrnod heulog - heulog iawn fel yr Haf. Aeth Daniel, Nor'dzin an fi  allan gyda Richard, Steph a Sam. Cawson ni pryd blasus mewn bwyty ger eu tŷ, cyn mynd am dro o gwmpas y llyn ar Barc y Rhath. Roedd y bwyty - Cameo - syndod achos roedd y staff yn gallu siarad Cymraeg. Siaradon nhw ddim o'r Gymraeg i ni oherwydd roedden ni siarad Saesneg gyda'n gilydd, ond siaradon nhw Gymraeg i gwsmeriaid eraill. Roedd e’n dda i glywed nhw.  Mwynheuon ni cerdded i'r llyn trwy'r gerddi, ac yna o gwmpas y llyn gyda Sam mewn cadair wthio.  Gwelon ni llawer o adar, gan gynnwys teulu o wyddau gyda llawer o gywion. Roedd e'n ddiwrnod arbennig.

It was a sunny day - very sunny like summer. Daniel, Nor'dzin and I went out with Richard, Steph and Sam. We had a delicious meal at a restaurant near their house, before taking a walk around the Roath Park lake. The restaurant - Cameo - was surprising because the staff were able to speak Welsh. They didn't speak Welsh to us because we were speaking English together, but they spoke Welsh to other customers. It was good to hear them. We enjoyed walking through the gardens to the lake, and then around the lake with Sam in a pushchair. We saw lots of birds, including family of geese with a lot of chicks. It was a special day.

Comments
Sign in or get an account to comment.