Reflections on Summer

Mae'n teimlo fel yr haf yn barod.  Rydyn ni wedi bod yn cael tywydd poeth ac rydw i wedi bod yn gallu mynd i'r dre mewn crys heb siwmper.  Rydw i'n cofio, yn y gorffennol, yn feddwl yr oedden ni dechrau Haf hir, ond yna troiodd y tywydd i'r glaw tan fis Medi.  Felly mae'n teimlo pwysig i fwynhau’r tywydd braf tra mae'n yma.  Trefnais i gwrdd â Nor'dzin ar ôl y gwaith  Aethon ni i'r Tŷ Haf yn y parc cyn mynd adre.  Roedd e'n hyfryd jyst i eistedd gyda'n gilydd yn yr haul.  Teimlodd e fel dechrau'r penwythnos yn gynnar.


523/5000
It feels like summer already. We've been having warm weather and I've been able to go to town in a shirt without a sweater. I can remember, in the past, thinking we were starting a long summer, but then the weather turned to rain until September. So it feels important to enjoy the good weather while it's here. I arranged to meet Nor'dzin after work. We went to the Summer House in the park before going home. It was lovely just to sit together in the sun. It felt like starting the weekend early.

Comments
Sign in or get an account to comment.