Meditation, Study & Craftwork

Yn ein traddodiad Bwdist, yn ogystal a myfyrdod, mae'n bwysig i astudio y dysgeidiaethau ac yn gweithio ar ein offerynau, dillad ayyb.  Felly bob mis rydyn ni'n cwrdd am ddiwrnod gydag astudiaeth yn y bore a gwaith crefft yn y prnhawn. Mae'n cyfle i weithio ar prosiectau lle fel arall fydden ni ddim yn ffeindio'r amser.

In our Bwdist tradition, as well as reflection, it is important to study the teachings and work on our instruments, clothing etc. So every month we meet for a day with a morning study and craftwork in the afternoons. It's an opportunity to work on projects where otherwise we would not find the time.

Comments
Sign in or get an account to comment.