We've been here before

Bron tair blwyddyn yn ôl roedd Nor'dzin yn paentio 'Aro Ling Caerdydd' ym mhentref Yr Eglwys Newydd.  Nawr dyn ni'n symud 'Aro Ling Caerdydd' i'n tŷ ni. Felly, mwy o waith, mwy o baentio'r waliau.  Dyn ni'n gwneud cynnydd da.

Nearly three years ago Nor'dzin was painting 'Aro Ling Cardiff' in Whitchurch Village. Now we're moving 'Aro Ling Cardiff' to our house. So, more work, more painting the walls. We're making good progress.

Comments
Sign in or get an account to comment.