Making plans

Mae ein ffrindiau ni (sy'n byw yn y Barri) yn gwneud cynlluniau am gegin newydd.  Cwrddon ni â nhw yn IKEA am ginio.  Rydyn ni edrych ymlaen at weld eu cegin newydd.

Our friends (who live in Barry) are making plans for a new kitchen. We met them at IKEA for lunch. We look forward to seeing their new kitchen.

Comments
Sign in or get an account to comment.