Barrybados (or thereabouts)

Mae ffrindiau gyda ni sy'n jyst wedi symud i'r Barri ac ymwelon ni â nhw yn eu tŷ newydd. Eisteddwn ni yn yr ardd mewn heulwen ddisglair.  Mae'n wastad heulog yn Y Barri - mae enw da gyda fe am dywydd da, felly mae llysenw 'Barrybados' gyda fe. Mae darn o dir agored gyda nhw y tu ôl i'r tŷ a cherddon ni yna.  Mae'n teimlo fel lle da ac rydyn ni'n meddwl y byddan nhw hapus yna.We have friends who have just moved to Barry and we visited in their new house. We sat in the garden in bright sunlight. It's always sunny in Barry - it has a reputation for good weather, so it has the nickname 'Barrybados'. They have a piece of open land them behind the house and we walked there. It feels like a good place and we think they will be happy there.

Comments
Sign in or get an account to comment.