Return to Arcadia

Ar ôl encil hyfryd aethon i'n ôl i'r gwaith am un diwrnod. Cerddais i i lawr i'r dre dros amser cinio.  Roedd e'n dda i grwydro trwy'r arcedau, yn arbennig, dw i'n wastad hoffi 'r drychau yn Arcêd y Castell. Roedd e'n rhyfedd i ddod yn ôl i'r gwaith am un diwrnod ond dw i'n edrych ymlaen at y penwythnos.

After a lovely retreat I went back to work for one day. I walked down to town for lunch. It was good to wander through the arcades, in particular, I always like the mirrors in Castle Arcade. It was strange to come back for one day, but I'm looking forward to the weekend.

Comments
Sign in or get an account to comment.